Nasze zaplecze, czyli

gdzie uczymy

School of Form – pracownie

Studenci i studentki mają do dyspozycji specjalistyczne pracownie i warsztaty, wyposażone w najnowszy sprzęt. Pod opieką rzemieślników, projektantów i artystów realizują tu swoje projekty przewidziane programem studiów oraz te wykraczające poza program.

Pracownie są dostępne 6 dni w tygodniu. Aby móc z nich korzystać, wszyscy studenci i studentki muszą przejść badania medycyny pracy, szkolenia BHP i szkolenia stanowiskowe.

Królilokum | Projektant: Krzysztof Żurowski | Fot. Arkadiusz Szwed

Zajęcia w pracowniach

W jaki sposób uczymy technik rzemieślniczych

Wszystkie zajęcia, również teoretyczne, mają formułę otwartych, interaktywnych warsztatów. Dyskutujemy, próbujemy, sprawdzamy. Zajęcia projektowe są prowadzone przez dwoje wykładowców: projektanta oraz badacza lub humanistę. Z kolei zajęcia narzędziowe są prowadzone przez doświadczonych praktyków.

Studenci i studentki testują różne materiały, odkrywając ich właściwości fizyczne i estetyczne oraz wpływ na środowisko. Pod okiem wykładowców i opiekunów pracowni własnoręcznie przygotowują prototypy i modele swoich projektów.