Koncepcja nauczania, czyli

jak uczymy

School of Form – wyjątkowa szkoła projektowania

Edukujemy projektantki i projektantów przyszłości, kreatywnych myślicieli i twórcze pragmatyczki, twórców i twórczynie, którzy już teraz będą poszukiwali propozycji i rozwiązań dla lepszego świata.

Sknocone | Projektanci: Magdalena Mojsiejuk, Paweł Lasota | Fot. Michał Reiss

Program nauczania

Projektowanie i humanistyka

Unikatowy program kształcenia School of Form łączy w sobie elementy projektowania z wiedzą z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Został opracowany przez zespół ekspertów pod przewodnictwem wieloletniej dyrektorki Design Academy Eindhoven Lidewij Edelkoort, która była naszą mentorką w początkowym okresie działania School of Form.

Zarys postaci w słuchawkach na ciemnym tle.
FA.SOL&System.S | Projektantka: Volha Bandarenka

Podejście do studentów i studentek

Partnerskie relacje

Podstawową ideą naszego podejścia do nauczania są partnerskie relacje oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Pomagamy naszym studentom i studentkom odkryć ich twórczy potencjał. Dodajemy odwagi, by nie bali się marzyć. Uczymy ich, jak wcielać w życie nawet najbardziej szalone pomysły i tworzyć podnoszące jakość życia produkty.

Wiedza i umiejętności

Kompleksowe przygotowanie

Studenci i studentki poznają współczesne konteksty projektowania i metody badawcze, dzięki czemu potrafią dokonać krytycznej oceny otaczającej nas rzeczywistości. Uczą się projektować przedmioty, wykonywać je z pomocą różnych technologii i przygotowywać do procesu produkcyjnego. Zdobywają także podstawowe kompetencje z zakresu współpracy z partnerami biznesowymi.

Warsztaty mistrzowskie 2023 | Fot. Nikodem Szymański
Warsztaty mistrzowskie 2023 | Fot. Nikodem Szymański

Zajęcia i warsztaty

Praca projektowa

Wszystkie zajęcia, również teoretyczne, mają formułę otwartych, interaktywnych warsztatów. Dyskutujemy, testujemy, próbujemy. Uczymy procesu projektowego, narzędzi i krytycznego myślenia. Zajęcia projektowe są prowadzone przez dwoje wykładowców: projektanta oraz badacza lub humanistę, zajęcia narzędziowe – przez doświadczonych praktyków, a te wprowadzające kontekst do projektowania – przez wybitnych przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych zajmujących się badaniem projektowania i przestrzeni.

Warsztaty mistrzowskie

Spotkania z projektantami

Podczas warsztatów mistrzowskich studenci i studentki mają możliwość pracy pod kierunkiem projektantów współpracujących ze School of Form.

Poznają nowe narzędzia lub strategie projektowe, a przede wszystkim wybitne osoby z obszaru projektowania i pokrewnych, takich jak: nauka, sztuka i biznes.

Wydział Projektowania

Dyplom Uniwersytetu SWPS

School of Form to kierunek wzornictwo na Wydziale Projektowania w Warszawie Uniwersytetu SWPS – pierwszego niepublicznego uniwersytetu w Polsce. To nowoczesny ośrodek naukowo-dydaktyczny, który oferuje interdyscyplinarne studia z obszaru nauk społecznych, humanistycznych, ścisłych i sztuki. Obecnie kształci prawie 17 tys. studentek i studentów w 6 miastach.

W kompleksowej ocenie działalności naukowej i artystycznej przeprowadzanej przez MNiSW uczelnia otrzymała kategorię A w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Przejdź na stronę Uniwersytetu SWPS