Otwarta pracownia sztucznej inteligencji

Intencją założycieli Otwartej pracowni sztucznej inteligencji jest dostarczanie narzędzi i wiedzy do rozwijania umiejętności praktycznych. Naszym tworzywem będą algorytmy potocznie zwane modelami sztucznej inteligencji.

Człowiek i robot siedzą na krzesłach w poczekalni
Adobe Stock

Umiejętności

Czego można się tu nauczyć?

Pracownia jest przestrzenią – fizyczną i wirtualną – współpracy międzydyscyplinarnej, miejscem spotkań osób zainteresowanych prowadzeniem pionierskich działań naukowych i dydaktycznych wokół sztucznej inteligencji.
Otwartość w nazwie pracowni jest zaproszeniem dla pracowników i studentów z wszystkich jednostek uczelni do wspólnego działania i wymiany.

Kierownicy

David Sypniewski

Kierownik Otwartej pracowni sztucznej inteligencji, projektant operujący na skraju technologii, odpowiedzialności społecznej i sztuki

Biogram

Pracownicy

Maksymilian Bielecki

Psycholog, neurokognitywista, zajmuje się psychofizjologią, metodologią oraz psychometrią

Biogram

Ewa Klekot

Antropologia

Biogram

Paweł Kowalski

Radca prawny, specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej, prawie medycznym, prawie międzynarodowym oraz prawie nowych technologii

Biogram