Maksymilian Bielecki
Maksymilian Bielecki

Psycholog, neurokognitywista, zajmuje się psychofizjologią, metodologią oraz psychometrią

Notatka biograficzna

Jego zainteresowania badawcze obejmują psychologię metodologii, statystykę w badaniach społecznych i psychologię poznawczą. Współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi, m.in. Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Instytutem Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania UW, Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Centrum Nauki Kopernik. Jest jednym z założycieli Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech, gdzie zajmuje się projektami pozwalających wykorzystać wiedzę psychologiczną w procesie tworzenia nowych produktów, procesów i usług. Równolegle z działalnością naukową od kilkunastu lat zajmuje się projektami dla biznesu – jako kierownik projektów badawczych, a także konsultant w zakresie metodologii, statystyki i ekonomii behawioralnej.
Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia m.in. z zastosowania metod analitycznych w nauce i biznesie, wizualizacji danych, metod badawczych wykorzystywanych w badaniach user experience, zaawansowanych metod analizy danych, konstrukcji narzędzi pomiarowych w psychologii, psychologii zachowań konsumenckich. Pełni rolę koordynatora specjalności neurokognitywistyka.