Paweł Kowalski
Paweł Kowalski

Radca prawny, specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej, prawie medycznym, prawie międzynarodowym oraz prawie nowych technologii

Notatka biograficzna

Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane ze współpracą Polski z Unią Europejską, ochroną praw człowieka (w tym kwestią migrantów), etyką i odpowiedzialnością za błędy medyczne. Od 2020 r. jest członkiem Komisji Prawa Międzynarodowego OIRP w Warszawie, zaangażowanym w rozwój i promocję prawa międzynarodowego. Jako dyrektor ds. współpracy międzynarodowej Uniwersytetu SWPS koordynował kontakty międzynarodowe uczelni, doprowadzając do nawiązania współpracy z kilkunastoma partnerami z Chin, Ukrainy, Jordanii, Indonezji oraz USA.
W dorobku naukowym ma publikacje z dziedziny prawa medycznego, praw człowieka oraz prawa Unii Europejskiej. W swoich pracach często odwołuje się do technologii GPT-4, podkreślając jej potencjał w kontekście prawa.
Dr Kowalski rozwija nowe metody nauczania, co potwierdza certyfikat Masters of Didactics. W pracy dydaktycznej stosuje innowacyjne podejście, łącząc tradycyjne metody z nowoczesnymi technologiami, takimi jak GPT-4. Jego doświadczenie dydaktyczne obejmuje szereg kursów na Uniwersytecie SWPS i w ramach programów Erasmus. Na naszej uczelni prowadzi zajęcia z prawa Unii Europejskiej, prawa medycznego oraz rozwijania umiejętności akademickich studentów prawa. Jest znany z praktycznego podejścia do nauczania, łączącego teorię z praktyką.