Anita Basińska
Anita Basińska

Pełnomocniczka dziekana ds. praktyk

[email protected]

Notatka biograficzna

Socjolożka. Naukowo interesuje się przede wszystkim praktycznym zastosowaniem socjologii - badaniami społecznymi, metodologią prowadzenia badań, wykorzystaniem wiedzy socjologicznej w realnym życiu. Uczestniczyła w licznych projektach badawczych, w tym dotyczących designu w Domu Dziecka, kompetencji dzieci, funkcjonowania przedsiębiorstw (kultury organizacyjnej, działalności B+R), wolontariatu. Autorka publikacji na styku socjologii i zarządzania dot. kultury organizacyjnej i funkcjonowania przedsiębiorstw, motywacji i motywowania pracowników, projektowania przestrzeni m.in. biurowych

Obszary tematyczne

Obszary tematyczne

  • Metodologia i badania społeczne
  • Socjologia organizacji
  • Socjologia przestrzeni (przestrzeń prywatna, publiczna)
  • Socjologia kultury, w tym współczesne zjawiska kulturowe i sieci społeczne
  • Projektowanie przestrzeni biurowych
  • Funkcjonowanie przedsiębiorstw i ludzi w organizacjach

Czytaj więcej