Joanna Jeśman
Joanna Jeśman

Prodziekan ds. dydaktycznych na Wydziale Projektowania w Warszawie

[email protected]

Notatka biograficzna

Kulturoznawczyni i anglistka, adiunktka w Katedrze Teorii i Badań Projektowania. Naukowo zajmuje się zagadnieniami z pogranicza humanistyki i nauk o życiu, w perspektywie posthumanistyki, studiów nad zwierzętami i roślinami, studiów nad nauką oraz humanistyki medycznej. Prowadzi wykłady i seminaria dotyczące zrównoważonego rozwoju, ekologii, relacji ludzi z innymi gatunkami (również mikroorganizmami) w kontekście społeczno-kulturowym. W ramach współpracy z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i Waag Society. Institute for Art Science, and Technology w Amsterdamie tworzyła innowacyjne formaty upowszechniające i popularyzujące naukę, z wykorzystaniem projektów artystycznych nurtu art & science (wystawy, debaty, publikacje, warsztaty, spotkania z ekspertami, kawiarenki naukowe...)