Nasi absolwenci nie czekają,
lecz idą w świat odważnie

dr Agnieszka Jacobson-Cielecka

U mnie za płotem | Projektantka: Julia Bujak | Fot. Arkadiusz Szwed