Dzięki tobie świat może być
piękniejszy, mądrzej
zorganizowany, bardziej zrozumiały

prof. dr hab. Roman Cieślak

Ogniwo | Projektantka: Ola Szawdzin | Fot. Arkadiusz Szwed