Mateusz Falkowski
Mateusz Falkowski

Filozofia

Notatka biograficzna

Doktor filozofii, absolwent MISH UW. Magisterium i doktorat obronił w Instytucie Filozofii UW. Autor książek: Kryteria sprzedajnej manifestacji (wspólnie z Markiem Sobczykiem, Warszawa 2013), O maszynach. T. 1. Wiek XVII a filozofia techniki (Warszawa 2014), Twórca i perspektywy (Warszawa 2014). Współtwórca kina grawitacyjnego; w latach 2005-2014 działał w ramach warszawskiej inicjatywy kulturotwórczej "Orgia Myśli". Obecnie wykładowca w Instytucie Kultury UJ oraz poznańskiej School of Form; prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi.