School of Form

School of Form

DODATKOWA FUNKCJA LACK


W ramach projektu studenci drugiego roku specjalności domestic design pod okiem Pawła Grobelnego skupiali się na produkcie istniejącym już na rynku – popularnym stoliku LACK. Biorąc pod uwagę wymagania i stylistykę producenta – firmy IKEA, szukali pomysłów na przystosowanie tego produktu do nowej funkcji, a czasem nawet całkiem innego użytkownika.

Hania palczynska 790x529

Kamila snaczyk 2 790x529

Karolina obrebska 790x529

Natalia liput 790x529