School of Form

School of Form

Rozdźwięk między ofertą instytucji edukacyjnych a szybko zmieniającymi się wymaganiami rynku pracy to odwieczny problem absolwentów szukających pracy. Jednym z największych atutów School of Form jest nieustannie ulepszany program nauczania oparty na bliskiej kooperacji uczelni z przedstawicielami biznesu, zarówno na etapie układania programu, jak i przeprowadzania wspólnych projektów.

Tak ścisła współpraca pozwala studentom zrozumieć realia rynku pracy, nawiązać pierwsze zawodowe kontakty, a nawet zbudować portfolio własnych projektów wdrożonych do produkcji w rezultacie uczelnianego projektu. Od drugiego roku studenci mają również możliwość podjęcia staży i praktyk zawodowych w firmach partnerów School of Form. Doświadczenie zawodowe zdobywają podczas obowiązkowych bloków zajęć, tygodniowych kursów z przedstawicielami firm, a także w ramach staży i praktyk. Dzięki możliwościom, które daje program School of Form, zdobywają kompetencje pozwalające na podjęcie pracy jeszcze podczas studiów.

Partnerem Strategicznym School of Form są: VOX INDUSTRIE, VOX MEBLE, PROFILE VOX, DRZWI I PODŁOGI VOX oraz PRO-DESIGN.

DODATKOWE FORMY WSPÓŁPRACY

  • konkursy organizowane przez firmy (do wygrania nagrody pieniężne oraz płatne staże),
  • zatrudnienie grupy projektowej złożonej z kilku studentów różnych specjalności do realizacji konkretnego projektu w firmie współpracującej ze School of Form (projekt powstaje pod nadzorem wykładowcy School of Form, a grupa projektowa otrzyma wynagrodzenie za realizację projektu),
  • stypendia celowe/projektowe przyznawane przez firmy na realizację konkretnych projektów,
  • patronaty i dotacje na finansowanie wystaw, konferencji tematycznych i uczelnianych wydawnictw,
  • baza pracodawców.

ZREALIZOWANE PROJEKTY 

Podkategorie