School of Form

School of Form

KURS GAME ART & PRODUCTION

ANIMOWANIE    |    MODELOWANIE    |    PRODUKCJA


Rynek gier komputerowych jest jednym z najprężniej rozwijających się sektorów gospodarki w wielu krajach. Pod względem dochodów może rywalizować z przemysłem filmowym. W związku z tak ogromną popularnością oraz zainteresowaniem tematem stworzyliśmy dynamiczny i unikalny program Game Art w School of Form w Poznaniu. Program ten powstał z myślą o pasjonatach sztuki graficznej do gier. Obejmuje on pełen cykl produkcyjny tworzenia obiektów i tła do gier. Szczególny nacisk kładziemy na praktyczny aspekt produkcji sztuki do gier, czyli warsztaty i pracę w zespołach.

 Jarosław Kowalczyk
kierownik merytoryczny kursu

cite

CZym jest kurs Game Art and Production?

Poza zajęciami praktycznymi uczestnicy kursu wyniosą wiedzę teoretyczną oraz zapoznają się z metodologią systemów produkcyjnych, takich jak Scrum. Program będzie prowadzony w języku polskim i z wykorzystaniem podstawowej znajomości języka angielskiego (w zakresie słownictwa stosowanego w programach komputerowych).
W ten bardzo konkretny sposób przygotowana zostanie kadra gotowa do podjęcia pracy w zawodach związanych z produkcją gier. Dodatkowo, doświadczenie to może zachęcić uczestników do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Uwieńczeniem programu Game Art będzie założenie portfolia internetowego oraz przygotowanie się do wymogów rynku pracy.

Projekt jest przygotowany dla osób z niedużym doświadczeniem w specjalności Game Art. Pomocna będzie znajomość modelowania w 3D oraz sztuki 2D. Program obejmuje podstawy Game Design, koncepty 2D do gier, modelowanie 3D, texturowanie, oświetlenie oraz pracę w silnikach gier. Głównym celem jest przekazanie jak najbardziej praktycznej wiedzy i umiejętności, jakie wymagane są na rynku pracy.
Program kursu koncentruje się na sztuce gier, rozwija kreatywność oraz przygotowuje do pracy zawodowej.


Szczegółowy opis kierunku na stronie Centrum Studiów Podyplomowych SWPS »
kontakt: 61 27 11 255

Czego uczymy na Game art & production?

semestr 1


1. Sztuka Gier
2. Modelowanie 3D
3. Projektowanie Gier
4. Projekt Zespołowy w Unity

semestr 2


1. Sztuka Gier i Portfolio
2. Modelowanie Zaawansowane, Rigging i Animacja
3. Projekt Zespołowy w Unreal Engine
4. Projekt Zespołowy w Unreal Engine

Umiejętności


Praca

Umiejętności

Czego uczymy?

Praca

Celem kursu Game Art and Production jest:
1.Przygotowanie uczestników do pracy w środowisku profesjonalnym.
2. Zrozumienie branży gier, jej charakterystyki i wymagań.
3. Praktyka systemów produkcyjnych używanych przez największych producentów gier.
4. Zachęcamy do tworzenia środowiska przedsiębiorczości kreatywnej i finansowej, czyli przygotowanie uczestników do zakładania, prowadzenia i zarządzania własnymi firmami produkcji gier (Indie game development).
5. Zrozumienie marketingu i sposobów dystrybucji gier.
6. Zrozumie często specyficznych wymagań rynku pracy.
7. Jak najpełniejsze przygotowanie uczestników do podjęcia pracy w branży gier poprzez opracowanie podczas kursu:
- Portfolia – z przykładami sztuki gier oraz projektów zespołowych
- CV/Resume + listu motywacyjnego
- Treningu rozmów kwalifikacyjnych

Praca

Umiejętności

Czego uczymy?

Kurs Game Art and Production w bardzo konkretny sposób przygotowuje kadrę gotową do podjęcia pracy w zawodach związanych z produkcją gier. Dodatkowo, doświadczenie to może zachęcić uczestników do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Uwieńczeniem programu Game Art będzie założenie portfolia internetowego oraz przygotowanie się do wymogów rynku pracy.