School of Form

Program studiów

Design to kultura

Semestr I

Image is not available

Design to społeczeństwo

Semestr II

Image is not available

Design to biznes

Semestr III

Image is not available

Design to działanie

Semestr IV

Image is not available

Program studiów

II stopnia

Slider

Projektant przyszłości to kreatywny myśliciel. Musi rozumieć swoją rolę i odpowiedzialność, dlatego każdy semestr będzie osobnym blokiem tematycznym.

Nie tylko przejdziecie przez proces koncepcyjny i projektowy lecz także zaplanujecie budżet, dobierzecie właściwe materiały, skonstruujecie prototyp, opracujecie dokumentację przed- i powykonawczą oraz zaprezentujecie końcowy projekt tak, aby pozyskać dla niego odbiorców i finansowanie. Nauczycie się także robić projekty badawcze zakończone raportem i briefem projektowym.

Niektóre zajęcia będą się odbywały po angielsku.

 

Zdobądź stypendium pokrywające połowę czesnego >>

Studiuj i pracuj

Zajęcia w godzinach 8:00 – 12:00

Łączenie studiów z pracą jest wyzwaniem, dlatego tak przygotowaliśmy rozkład zajęć, by można je było pogodzić z pracą zawodową. Zajęcia zaczynają się codziennie rano i trwają nie dłużej niż do południa, dzięki temu będziecie uczestniczyć w nich ze świeżym umysłem i otwartą głową. Reszta dnia pozostaje do waszej dyspozycji.

Od rana do wieczora i w niektóre weekendy będziecie także mogli korzystać z warsztatu stolarsko-ślusarskiego, pracowni ceramicznej, krawieckiej i studia foto-video.

Podczas studiów zrealizujecie projekty pod okiem praktyków, wspierając się badaniami społecznymi i wiedzą humanistyczną. Krótkie, intensywne zadania będą prowadzone w rytmie jak najbliższym codziennemu doświadczeniu studia projektowego. Waszym atutem będą umiejętności i doświadczenie z wcześniejszej pracy i edukacji, którymi będziecie się dzielić i wymieniać w obrębie zespołów.

Semestr I

Design to kultura

Dobry projektant wie skąd się wywodzi i potrafi z tego czerpać, myśli krytycznie i zadaje pytania. Dlatego w pierwszym semestrze będziecie badać kulturę i przyjrzycie się designowi jako językowi, którego używamy by poznać i zrozumieć świat, a przez to poznać i zrozumieć siebie.

Po pierwszym semestrze student będzie projektantem, który:
- swobodnie posługuje się językiem i obrazem
- śmiało czerpie z zasobów kultury i nauki
- zna narzędzia badawcze i potrafi je stosować w procesie projektowym
- używa narzędzi badawczych i artystycznych środków wyrazu
- potrafi przełożyć badania na decyzje projektowe
- zna prawo autorskie i potrafi konstruować umowy z nim związane.

Historie publiczne | School of Ideas

Semestr II

Design to społeczeństwo

Projektować to brać odpowiedzialność za jakość życia innych. Design to gra zespołowa, która wymaga zróżnicowanych kompetencji, umiejętności współpracy i etycznej refleksji. Dlatego w drugim semestrze stworzycie scenariusze przyszłości i doświadczycie alternatywnych sposobów projektowania oraz przetwarzania surowców.

Po ukończeniu drugiego semestru student:
- jest wrażliwy i odpowiedzialny społecznie
- potrafi czerpać z badań naukowych i przekładać je na wytyczne projektowe
- potrafi pracować w interdyscyplinarnych zespołach, budować je i kierować nimi
- zna prawdy i mity na temat zrównoważonego rozwoju i ekologii.

Historie publiczne | School of Ideas

Semestr III

Design to biznes

Najmądrzejszy proces, najlepsza usługa czy najpiękniejszy obiekt nie odniosą sukcesu jeżeli nie będziecie umieli ich opowiedzieć, policzyć i sprzedać. Ekonomia współdzielenia, startupy i nowe technologie są poważnym zagrożeniem dla dawnego porządku. W trzecim semestrze przygotujecie swoją strategię biznesową dla nowej ekonomii.

Po trzecim semestrze student będzie projektantem, który:
- jest przygotowany do prowadzenia własnego studio
- potrafi założyć startup
- potrafi przygotować wdrożenie
- będzie partnerem biznesowym dla swojego klienta
- zna zagadnienia dotyczące service design i UX.

Historie publiczne | School of Ideas

Semestr IV

Design to działanie

W czwartym semestrze zdobędziecie doświadczenie na stażu w jednej z firm projektowych współpracujących ze School of Form i stworzycie autorski dyplom pod opieką promotora projektowego i humanistycznego – indywidualnie, w zespole lub we współpracy z firmą.

Ostatni semestr studiów II stopnia w School of Form jest przeznaczony na odbycie stażu i realizację dyplomu.