Jesteśmy częścią Uniwersytetu SWPS swps logo navbar 30 Przejdź do swps.pl

Anita Basińska

Anita Basińska

Kierownik Katedry Wzornictwa Uniwersytetu SWPS (School of Form)

Socjolog, od 2007 roku jest naukowcem i wykładowcą akademickim. Interesuje się przede wszystkim praktycznym zastosowaniem socjologii - badaniami społecznymi, metodologią prowadzenia badań, wykorzystaniem wiedzy socjologicznej w realnym życiu. Uczestniczyła w licznych projektach badawczych, w tym dotyczących designu w Domu Dziecka, kompetencji dzieci, funkcjonowania przedsiębiorstw (kultury organizacyjnej, działalności B+R), wolontariatu.

Obszary tematyczne:
funkcjonowanie przedsiębiorstw i ludzi w organizacjach,
metodologia i badania społeczne,
socjologia ekonomiczna
socjologia kultury, w tym współczesne zjawiska kulturowe i sieci społeczne.

W School of Form pełni obowiązki kierownika Katedry Wzornictwa. Prowadzi zajęcia z zakresu nauk socjologicznych, w tym socjologię w projektowaniu.