School of Form

School of Form


dorota folga januszewska 454x303

Historyk sztuki, muzeolog,  krytyk, muzeolog. Ukończyła historię sztuki na UW, gdzie doktoryzowała się i habilitowała.W l. 1979-2008 pracowała w Muzeum Narodowym w Warszawie (od asystenta do dyrektora). Realizowała projekty badawcze w ramach krajowych i zagranicznych stypendiów, m.in. Museud’Arte Antigua w Lizbonie, w Institut fur dieWissenschaftenvomMenschen w Wiedniu, w Indira  Gandhi  National Center for Arts w New Delhi, w Centrum Paula Klee w Bernie. Wykładała m. in. historię sztuki portugalskiej w  Katedrze Iberystyki  Wydziału Neofilologii UW, muzeologię na UKSW, opracowała program studiów muzeologicznych na UKSW, gdzie była  dyrektorem Instytutu Muzeologii. Zasiada w gronie ekspertów UE ds. muzeów. Opracowała program i utworzyła Zakład Teorii Wydziału Grafiki ASP w Warszawie, gdzie jest obecnie profesorem, od 2015 r. zastępca dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
Organizowała wystawy m. in. w muzeach amerykańskich,  niemieckich, szwajcarskich,  współpracowała z Musée Picasso w Paryżu, KunsthistorischesMuseum w Wiedniu, Państwowym Muzeum Sztuki im. Puszkina w Moskwie, Galerią Narodową w Dublinie, wykładała na Tokijskim Uniwersytecie Sztuki, Uniwersytecie  w Brnie i wielu innych..    
Od 1994 r. związana z ICOM UNESCO, prezydent  Polskiego Komitetu Narodowego ICOM (2002-2008, i ponownie od 2012), prezydent MOCO ICOM, członek AICA.
Autorkaponad 300 publikacji z zakresumuzeologii (w tymneuromuzeologii), teoriisztuki XVI-XX w., historiigrafikiiteoriisztukiwspółczesnej.

Kadra

Oskar Zięta

Technologia, proces, materiał

Katarzyna Andrzejczyk-Briks

Historia architektury wnętrz, trendy

Viktoriya Grabowska

Typografia

Bianka Rolando

Opiekun specjalności communication design

Maciej Mach

Grafika + responsive

Monika Rak

Tkanina eksperymentalna

Piotr Zachara

Dziennikarz, redaktor z 20-letnim doświadczeniem

Wiesław Bartkowski

Projektant interakcji i badacz systemów złożonych. Działa na pograni

Henryk Stawicki

Pomaga organizacjom tworzyć strategie usług, Brandów i produktów w oparciu o

Honza Zamojski

projektowanie

Anna Królikiewicz

projektowanie dla zmysłów

Ewa Duda-Maciejewska

strategia marki

Zbigniew Tenerowicz

Programista, entuzjasta i propagator technologii webowych

Grażyna Skarżyńska

strategia marki i strategia komunikacji

Jan Kochański

projektowanie przedmiotu

Jarosław Kowalczyk

projektowanie

Michał Piasecki

Projektowanie interakcji człowiek-komputer

Mateusz Halawa

Kierownik zespołu nauk humanistycznych i społecznych

Anita Basińska

 Kierownik Katedry Wzornictwa Uniwersytetu SWPS (School of Form)

Filip Zagórski

Podstawy projektowania

Bartosz Grześkowiak

Kierownik pracowni foto-wideo

Zuzanna Skalska

Trendwatcher, współzałożycielka SoF

Szymon Filoda

Kierownik warsztatu industrial design

Monika Rosińska

Historia designu, socjologia

Arkadiusz Szwed

Kierownik pracowni ceramicznej

Monika Patuszyńska

Projektowanie, ceramika

Wawrzyniec Walczak

Metodyka projektowania

Paweł Szulczyński

Robotyka

Maciej Siuda

Podstawy mechaniki i konstrukcji

Igor Morski

Ilustracja, organizacja projektu Grafik i scenograf, ukończył PWSSP (dzisiejs

Cezary Hładki

Fotografia

Kamil Jerzykowski

Materiał, struktura, nowe technologie w mediach/designie

Joanna Malinowska

Filozofia

Anna Joniak

Podstawy konstrukcji

Anna Lorens

Projektowanie przestrzeni

Piotr Szaradowski

Wykładowca na specjalności fashion design

Maria Voelkel

Wykładowca na specjalizacji fashion design - warsztat koronczarski

Dorota Jasiak

Kierownik warsztatu krawieckiego

Jola Starzak

Opiekun specjalności domestic design  

Edgar Bąk

Grafika edytorska

Krzysztof Łukomski

Nowe media, instalacje

Olga Milczyńska

Ceramika

Dorota Kabała

Projektowanie systemu, struktury, produktu, opakowania

Krzysztof Kubasek

Opiekun specjalności industrial design

Sebastian Krzywak

Rysunek

Wojciech Dziedzic

Opiekun specjalizacji fashion design

Ewa Klekot

Antropologia

Paulina Matusiak

Wykładowca na specjalizacji communication design

Paweł Grobelny

Przedmiot w przestrzeni publicznej

Dawid Wiener

Psychologia

Agnieszka Jacobson-Cielecka

dyrektor artystyczna School of Form

Katarzyna Schmidt-Przewoźna

Designer, projektant tkanin i aranżacji wystaw

Karol Murlak

Projektowanie, architektura wnętrz